Mens, gezondheid
     en risicobeheersing »

Klachten en suggesties

Meditel hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een suggestie ter verbetering heeft, dan horen wij dit graag. Geef uw klacht of suggestie door middels onderstaand formulier. Indien wenselijk zal Meditel samen met u zoeken naar een passende oplossing.