Disclaimer & Copyright

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Meditel Gezondheid B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Meditel Gezondheid B.V. op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor een reisadvisering & vaccinatie.

Verwijzing

Een aantal 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Meditel Gezondheid B.V. worden beheerd en Meditel Gezondheid B.V. geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Meditel Gezondheid B.V. dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Copyright

Het copyright van deze site, berust bij Meditel Gezondheid B.V. Niets van deze site mag zonder toestemming gekopieerd of anderszins gebruikt worden.

Privacyreglement

Alles wat medewerkers van de Meditel Gezondheid B.V. per e-mail vernemen, behandelen zij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt zonder uw toestemming. Medewerkers gaan niet in op verzoeken om derden te bellen, mailen of schrijven.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2011