Veel gestelde vragen

Zoeken naar:
 • Vaccinaties
  Kan ik gevaccineerd worden tegen buiktyfus?
  Ja, er zijn voldoende vaccins tegen buiktyfus beschikbaar.
  Welke inentingen heb ik nodig voor mijn reisbestemming?
  Op de vaccinatiesite van Meditel (www.meditelopreis.nl) kunt u zelf nagaan wat het bruto advies is. Een bruto advies is het meest uitgebreide advies voor het desbetreffende land. Dat wil niet zeggen dat dit in alle gevallen op u van toepassing is. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om hier vanaf te wijken, bijvoorbeeld omdat u al gevaccineerd bent. De arts zal in het gesprek met u dit bruto advies vertalen naar maatwerk, het zogenaamde netto advies.
  Hoe lang van tevoren moet ik me laten vaccineren?
  Voor een goede opbouw van antistoffen zijn soms meerdere vaccins nodig. Deze worden gegeven in een vast schema. In een aantal gevallen moet de laatste prik zes maanden na de eerste worden gegeven. Wilt u er zeker van zijn dat u goed beschermd op reis gaat dan is een minimumtijd van zes maanden aan te bevelen; in veel gevallen is drie maanden ook voldoende.
  Hoeveel dagen moeten er minimaal liggen tussen de laatste vaccinatie en de dag van vertrek?
  Alleen bij een gele koorts vaccinatie gelden er strenge regels: tussen het moment van vaccineren en aankomst in het land dat gele koorts vaccinatie verplicht stelt, moeten minimaal 10 dagen liggen. Is dit minder dan tien dagen dan kan men weigeren u toe te laten.
  Voor de overige vaccins geldt vanuit het land van bestemming geen minimale termijn. Wel moet worden gerealiseerd dat het lichaam in de regel een aantal dagen nodig heeft om voldoende antistoffen aan te maken. Met het oog daarop en met het oog op mogelijke bijwerkingen is ons advies minimaal vijf dagen.
  Hoeveel tijd moet er liggen tussen twee vaccinaties ?
  Dit is afhankelijk van het type vaccin en van het vaccinatieschema. Soms is één prik voldoende en soms zijn er meer nodig. Ieder vaccin kent een eigen schema. De arts zal dit verder met u bespreken.
  Hoeveel jaar ben ik na een vaccinatie beschermd?
  De beschreven beschermingsduur is alleen van toepassing indien het schema volledig en correct is gevolgd.
  Voor gele koorts is de beschermingsduur levenslang, voor buiktyfus 3 jaar, DTP 10 jaar, Hepatitis A 30 jaar en Hepatitis B levenslang (bij jonge mensen).
  Treden er bijwerkingen op na het vaccineren?
  In het algemeen valt dit erg mee. Soms is er wat pijn, stijfheid of een lichte rode zwelling op de plaats van injecteren of voelt men zich wat grieperig met iets verhoging. De meeste mensen hebben geen last van de bijwerkingen. Ook als u wat bijwerkingen heeft mag u gewoon werken c.q. sporten. De meeste bijwerkingen duren maar één of enkele dagen.
  Kunnen alle vaccinaties in één keer worden toegediend?
  Ja, met uitzondering van enkele bijzondere combinaties is dat meestal wel mogelijk. Voor iedere vaccinatie wordt een andere prikplaats gekozen. (dus geen twee vaccinaties in één bovenarm). Als iemand toch terug moet komen voor een tweede prik uit een serie, dan worden de vaccinaties ook wel eens verdeeld over meerdere prikmomenten.
  Mogen twee levende vaccins samen worden gegeven?
  Ja, twee levende vaccins mogen tegelijkertijd worden toegediend op verschillende injectieplaatsen. Als gelijktijdige toediening niet mogelijk is, dient men een interval van minimaal drie weken in acht te nemen.
  Kunnen jonge kinderen de reis-vaccinaties combineren met de vaccinaties via het consultatiebureau?
  Nee. Er is geen medisch bezwaar om de vaccinaties te combineren, maar de vaccinaties van het consultatiebureau maken deel uit van het Rijksvaccinatie-programma. Deze worden alleen toegediend op het consultatiebureau.
  Reisvaccinaties vallen niet onder het Rijksvaccinatie-programma. U kunt voor reisvaccinaties dus niet terecht op het consultatiebureau, maar wel bij Meditel.
  Heeft mijn kind reisvaccinaties nodig als het gevaccineerd wordt op het consultatiebureau?
  Ja. De meeste reisvaccinaties maken geen deel uit van de prikken van het consultatiebureau (het rijksvaccinatie-programma). Aanvullend vaccineren is dus meestal noodzakelijk.
  Kan ik ook immunoglobuline tegen hepatitis A bij u krijgen?
  Omdat er een veilig en effectief vaccin bestaat wordt er nog maar heel weinig gebruik gemaakt van immunoglobuline. Bij een vaccin maakt het lichaam zelf antistoffen en bij toedienen van immunoglobuline worden kant en klare antistoffen in het lichaam gespoten. Deze laatste zijn na een paar maanden al uitgewerkt terwijl een volledige vaccinatie tegen hepatitis A 30 jaar bescherming geeft. Er zijn uitzonderingsgevallen waarin het toedienen van immunoglobuline de voorkeur verdient. De arts kan u hierover adviseren
  Kan ik gevaccineerd worden tegen gele koorts?
  U kunt gevaccineerd worden tegen gele koorts als:
 • - het land van bestemming dit als eis stelt.
 • - u een land gaat bezoeken waar er sprake is van een verhoogd risico op besmetting.
  De vaccinatie geeft een levenslange bescherming.

 • Malariatabletten
  Heb ik malariatabletten nodig voor mijn reis?
  Dat hangt af van uw bestemming. Per reisbestemming kijkt onze arts óf, en zo ja welke malariatabletten worden aanbevolen. In verband met de ontwikkeling van resistentie is in protocollen vastgelegd welke tabletten in welk land gebruikt moeten worden. Ook het tijdstip en de duur van uw reis spelen een rol. Om een goed advies te kunnen geven is het van groot belang dat u nauwkeurig aangeeft welk gebied u denkt te gaan bezoeken.
  Ik heb gehoord dat sommige malariatabletten psychische klachten tot gevolg kunnen hebben, is dat zo?
  Ja, bij gebruik van Lariam (mefloquine) kunnen bijwerkingen van psychische aard optreden. Dit geldt vooral voor mensen die al vaker klachten van psychische aard hebben gehad. De arts zal de risico's met u bespreken en eventueel een proefdosering van enkele dagen voorschrijven. Indien u tijdens het gebruik toch psychische klachten krijgt is het beter over te stappen op een ander middel.
  Mag ik mijn kinderen ook met DEET insmeren?
  Ja, DEET kan ook bij kinderen worden gebruikt, maar laat kinderen niet zichzelf insmeren. Uit voorzichtigheid wordt aangeraden om bij kinderen jonger dan twee jaar alleen concentraties lager dan 30% te gebruiken. In verband met hand-mond of hand-oog contact is het beter om niet de handen in te smeren.
  Let er op dat DEET nooit in contact komt met de ogen.
  Ik heb alle vaccinaties al. Kan ik mijn malariapillen telefonisch of per mail bestellen?
  Nee. Het bepalen van de juiste pillen en dosering gebeurt door een arts. U moet voor een consult langs komen.
  Krijg ik de malariapillen direct mee?
  Nee, u krijgt de malariapillen niet direct mee. U krijgt deze thuisgestuurd of u krijgt een recept mee.
 • Ziek zijn, medicijngebruik en bijwerkingen
  Ik gebruik antibiotica, mag ik toch gevaccineerd worden?
  Als u antibiotica gebruikt, kunt u meestal gewoon gevaccineerd worden. Als u zich ziek voelt en/of wanneer u koorts heeft is het beter de vaccinatie uit te stellen tot u koortsvrij bent en u zich weer beter voelt.
  Kan ik gevaccineerd worden als ik koorts heb?
  Als u koorts heeft (>38 C) is het verstandig om de vaccinaties uit te stellen. Als de temperatuur weer normaal is mag u worden gevaccineerd.
  Ik gebruik medicijnen, kan ik dan wel worden gevaccineerd?
  De meeste medicijnen kunnen zonder bezwaar worden gecombineerd met vaccinaties. Er zijn enkele uitzonderingen. De arts is hiervan op de hoogte en zal u in dit specifieke geval adviseren.
  Ik gebruik antistollingsmiddelen, kan ik dan zomaar gevaccineerd worden?
  Nee, dat kunt u niet. U moet VOORAF melden aan uw huisarts / trombosedienst dat u gevaccineerd moet worden. De bloedverdunnendemedicatie zal dan tijdelijk worden gestaakt.
  Ik heb een ernstige ziekte, maar ik wil toch graag op reis, kan ik me laten vaccineren?
  Dit hangt van veel factoren af en daar is dus geen eenduidig antwoord op te geven. Het is zeker de moeite waard om de mogelijkheden met een van onze artsen te bespreken. Doet u dit voordat u de reis boekt en betaalt!
  Zijn er situaties waarin vaccineren wordt afgeraden?
  Vaccineren wordt afgeraden als iemand een acute infectieziekte met koorts doormaakt. Ook kan er niet gevaccineerd worden als iemand overgevoelig is voor kippe-eiwit, aluminium of voor neomycine (dit is een antibioticum).
 • Zwangerschap
  Ik wil graag zwanger worden kan ik me dan wel laten vaccineren?
  De meeste vaccins kunnen veilig worden toegediend. Er zijn uitzonderingen. Dan moeten de risico's tegen elkaar worden afgewogen. De arts zal u hierin adviseren.
  Ik wil graag zwanger worden of ik ben zwanger: mag ik dan wel malariatabletten slikken?
  Sommige malariamiddelen zijn veilig tijdens de zwangerschap, andere niet. De arts kan niet altijd een middel kiezen dat veilig is voor een zwangerschap, omdat dat veilige middel niet overal werkzaam is. De arts zal de risico's uitvoerig met u bespreken; soms zal dit betekenen dat een andere vakantiebestemming moet worden overwogen. Het is verstandig om het consult met de arts te plannen voordat u de reis boekt en betaalt!
  Ik ben zwanger mag ik DEET gebruiken?
  Gedurende de hele zwangerschap mag DEET worden gebruikt. Let u er wel op dat de concentratie maximaal 30% bedraagt.
 • Afspraak maken
  Hoe kan ik een afspraak maken?
  Via de site www.meditelopreis.nl kunt u zelf op ieder willekeurig tijdstip kostenloos een afspraak maken. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen: 0900 - 040 03 63.
  Op welke dagen en tijden kan ik bij u terecht?
  Alle Meditel-vestigingen zijn minimaal twee dagen of dagdelen in de week open. Drukke vestigingen zijn meerdere dagen open of zelfs de hele week. De openingstijden zijn in principe van 8.30 tot 17.00 uur.
  Ik wil graag op een ander tijdstip langskomen dan de website mij biedt. Heeft het zin Meditel te bellen?
  Nee, helaas niet. Onze medewerkers aan de telefoon gebruiken precies dezelfde website als u. Zij kunnen daarom geen andere opties bieden.
  Ik vertrek heel binnenkort. Heeft het zin om een afspraak te maken?
  Ja. Hoe meer tijd tevoren u langskomt bij Meditel, hoe beter de bescherming.
  Sommige vaccinaties moet u 2 of 3 keer herhalen voor een optimale werking. Ook de eerste spuit geeft al bescherming. Bedenk: een matige bescherming is altijd nog beter dan helemaal geen. Na uw reis kunt u de 'kuur' afmaken, zodat u de volgende keer alvast optimaal bent beschermd.
  Let op: dit geldt niet voor gele koorts. In sommige landen is deze vaccinatie verplicht. Deze dient 10 dagen voor vertrek te zijn toegediend.
  Ik moet een herhaalvaccinatie halen. Moet ik dan weer een consult betalen?
  Ja. Het consult is de vergoeding voor de arts of assistent die de spuiten toedient en de andere kosten die Meditel maakt. Voor een herhaalvaccinatie gelden lagere tarieven, omdat u maar kort bij Meditel bent.
  Kosten alle vaccinatieconsulten hetzelfde?
  Nee. Een standaard consult is gericht op een reis met een of meer vaccinaties en een adviesgesprek over het vermijden van gezondheidsrisico's.
  Gaat u naar meerdere landen, of is er misschien bescherming tegen malaria nodig, of heeft uw gezondheidstoestand extra aandacht nodig? Dan ruimen wij voor u extra tijd in. Het tarief hiervoor is hoger.
  Komt u alleen voor een herhaalvaccinatie? Dan zult u een kort bezoek aan Meditel brengen. Het tarief is dan lager.
 • Betaling en vergoeding kosten
  Hoe kan ik betalen?
  U betaalt niet tijdens uw bezoek. Meditel probeert eerst de kosten te verrekenen met uw zorgverzekeraar. U ontvangt later via Famed een factuur voor het bedrag dat niet aan Meditel is vergoed. Als de zorgverzekeraar geen betaling aan Meditel heeft gedaan, kunt u deze factuur zelf alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar.
  Worden de kosten door de verzekeraar vergoed?
  Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en van uw polis. Meditel heeft afspraken met Achmea zodat verzekerden met een aanvullend pakket de kosten van consult, vaccins en malariatabletten, volledig vergoed krijgen. Veel andere maatschappijen vergoeden ook (een deel van) de kosten. Meditel probeert de kosten rechtstreeks te verhalen. U ontvangt via Famed een gespecificeerde rekening van de kosten die niet aan Meditel zijn betaald. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
  Ik heb geen spuiten nodig, denk ik. Moet ik toch een afspraak maken?
  Het is verstandig om met een arts te overleggen welke maatregelen nodig zijn om uw gezondheid te beschermen. Het kan zijn dat de arts besluit dat geen spuiten of malariapillen nodig zijn. In dat geval betaalt u alleen het consult.
  Mijn consult duurde veel korter dan verwacht. Moet ik toch het hele bedrag betalen?
  Ja. Meditel heeft voor u tijd gereserveerd. Die tijd kunnen wij niet gebruiken voor andere klanten.
  Het omgekeerde geldt trouwens ook: als uw consult meer tijd vergt dan gepland, hoeft u niet extra te betalen.
  Waarom staat op mijn factuur 'consult langverblijf'?
  Bij het maken van de afspraak wordt geschat hoeveel tijd uw consult zal duren.
  Heeft u malaria-pillen nodig, of worden er medische complicaties verwacht, of heeft u extreme prikangst? Dan ruimen we meer tijd voor u in.
  Deze tijd wordt uiteraard in rekening gebracht. Wij noemen dat 'een lang consult'. Helaas is deze term niet bekend in de codelijsten van Vektis. Daarom wordt een lang consult op de factuur vermeld als 'consult langverblijf'.
  Meditel verontschuldigt zich hier voor, maar kan er helaas niets aan doen...
 • Is er een medisch bezwaar tegen vaccinatie?
  Zijn er ziektes die ik vooraf aan de arts kenbaar moet maken?
  Ja, in de volgende gevallen is het belangrijk dit vooraf aan de arts te melden:
  • Gebruik van een van de volgende medicijnen:
   • Bloedverdunners waarvoor controle bij trombosedienst
   • Chemotherapie / Cytostatica / Methotrexaat
   • Insuline
   • Corticosteroïden
   • Maagzuurremmers
   • Psychofarmaca (medicijnen die de stemming beïnvloeden)
  • Enige vorm van kanker of daarmee samenhangende behandeling
  • Stollingsstoornissen (aangeboren of verworven)
  • Recent operatieve ingreep
  • Afwezigheid van milt
  • Prothesen in het lichaam (ook kunstgewrichten, kunsthartklep of pacemaker)
  • Doorgemaakte leverontstekingen
  • Ziekte die de afweer vermindert
  • Suikerziekte
  • Nierziekte
  • Epilepsie
  • Multiple sclerose
  • Ernstige huidziekte (eczeem, psoriasis)
  • Ernstige prikangst
  • Chronisch reuma
  Is één of meer van het bovenstaande op u van toepassing? Klik dan op "Ja" bij de vraag "Heeft u suikerziekte, afweerstoornissen, chemotherapie, gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een extreme prikangst?". Er wordt dan extra tijd voor u gereserveerd tijdens uw consult.
 • Overig
  Kan ik bij Meditel ook een cholerastempel krijgen?
  Ja, overeenkomstig het advies van het LCR zetten wij een stempel met "Cholera not indicated" in uw vaccinatieboekje. Let wel: u krijgt geen vaccinatie!
  Hoe lang is de cholerastempel geldig?
  Een half jaar na afstempelen (6 maanden).
  Is het Internationaal Bewijs van Inenting tegen Gele Koorts hetzelfde als het 'gele vaccinatieboekje'?
  Ja
  Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt, kunt u mij helpen aan een nieuw vaccinatieboekje?
  Het verstrekken van een nieuw vaccinatieboekje is geen probleem. Maar we kunnen natuurlijk alleen stempels zetten van vaccins die u bij Meditel heeft ontvangen.
  Krijg ik bij u ook een vaccinatieboekje?
  Als u nog geen boekje heeft, kunt u bij ons een nieuw boekje kopen. Wij zetten daarin de stempels van de vaccins die u heeft ontvangen. Het boekje is niet gratis, dus het is verstandig uw bestaande boekje mee te nemen.
  Heeft u speciale gezondheidstips voor mijn reis?
  Ja. Tijdens het consult zal de arts u adviseren over voorzorgsmaatregelen om uw gezondheid te beschermen. Ook zal hij/zij bekijken wat de specifieke risico's zijn in uw situatie. Vraagt u in ieder geval naar ons Gezond Op Reis Paspoort. In deze oranje Meditel-uitgave worden alle gezondheids-adviezen nog eens duidelijk op een rijtje gezet.